درباره فاطمه


آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری
سابقه اجرایی: 2 سال
نرم افزارهای تخصصی:
AutoCad-3dmax-VRay-Photoshop
مهارت ها: طراحی داخلی و نما
سبک های کاری: کلاسیک، مدرن
تاریخ عضویت: تابستان 1398

ghrm1
ghrm2
ghrm3