درباره فاطمه


آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مرمت
سابقه اجرایی: 4 سال
نرم افزارهای تخصصی:
Sketchup-autocad-revit
مهارت ها: طراحی پلان،طراحی نما،طراحی محوطه،دکوراسیون داخلی
سبک های کاری: کلاسیک، مدرن,سنتی
تاریخ عضویت: پاییز 1398

rstgt2cover
rstgt1cover
rstgm3cover
rstgm2cover
rstgm1cover