درباره فیروز


آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
سابقه اجرایی: 3 سال
نرم افزارهای تخصصی:
3dmax-VRay-Photoshop
مهارت ها: طراحی سه بعدی نما و داخلی به همراه نظارت اجرایی
سبک های کاری: کلاسیک، مدرن
تاریخ عضویت: تابستان 1398

hsm1cv
hsm2cv
hsm3cv
hsm4cv
Hst1cv