درباره حسام


آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی عمران
سابقه اجرایی:6 سال
نرم افزارهای تخصصی:
3DMax-Revit-AutoCad-sketchup-Photoshop-VRay-Safe-Etabs
مهارت ها: طراحی داخلی، اجرای پروژه های ساختمانی
سبک های کاری: مدرن، کلاسیک، مینیمال
تاریخ عضویت: تابستان 1398

hsm1
hse1
hm2
hst2
ch1