درباره جواد


آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری
سابقه اجرایی: 6 سال
نرم افزارهای تخصصی:
3dmax-VRay
مهارت ها: طراحی سه بعدی نما و داخلی به همراه تدریس نرم افزار
سبک های کاری: کلاسیک، مدرن
تاریخ عضویت: تابستان 1398

2
1