درباره مریم


آخرین مدرک تحصیلی: مدرک بین المللی طراحی داخلی و دکوراسیون از مجتمع فنی تهران
سابقه اجرایی: 1 سال
نرم افزارهای تخصصی:
AutoCad-3dmax-VRay
مهارت ها: طراحی داخلی و نما
سبک های کاری: کلاسیک،مینمال، مدرن
تاریخ عضویت: تابستان 1398

rjbcvm1
rjbcvm2
rjbcvm3
rjbcvt1