درباره محمد امین


آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی معماری
سابقه اجرایی:1 سال
نرم افزارهای تخصصی:
sketchup-rhino-lumion
مهارت ها: رندرینگ و مدلسازی سه بعدی طراحی داخلی
سبک های کاری: مدرن مینیمال اینداستریال
تاریخ عضویت: پاییز 1398

frzm6cover
frzm5cover
frzm4cover
frzm3cover
frzm2cover
frzm1cover