درباره نسیم


آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری
سابقه اجرایی:10 سال
نرم افزارهای تخصصی:
Auto cad-3dmax-Sketch up-Revit
مهارت ها: اجرای پروژه های طراحی داخلی و معماری
سبک های کاری: مدرن/سنتی/کلاسیک
تاریخ عضویت: پاییز 1398

alnj cover1
alnj 4 cover
alnj 3 cover
alnj 2 cover