درباره پریا


آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد معماری
سابقه اجرایی:1 سال
نرم افزارهای تخصصی:
3DMax-AutoCad-Sketchup-VRay-Corona
مهارت ها: طراحی داخلی، اجرای پروژه های دکوراسیون
سبک های کاری: مدرن،نئو کلاسیک
تاریخ عضویت: تابستان 1398

psh2
psh1
pshm1cv