درباره سارا


آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد طراحی شهری
سابقه اجرایی: 6 سال
نرم افزارهای تخصصی:
AutoCad--Photoshop-3Dmax
مهارت ها: طراحی پلان ، نما
سبک های کاری: کلاسیک، مدرن
تاریخ عضویت: تابستان 1398

hsnm1
hsnm2
hsnm3