درباره زهرا


آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد معماری
سابقه اجرایی: 1 سال
نرم افزارهای تخصصی:
AutoCad-sketchup-Photoshop
مهارت ها: طراحی پلان ، نما،مصالح شناسی
سبک های کاری: مدرن
تاریخ عضویت: تابستان 1398

chvm1cv